Saturday, July 2, 2016

நல்லா தண்ணி போடுங்க! நிசமா நல்லதுங்க!

நல்லது என்பதற்காக அளவுக்கு அதிகமா தண்ணி போடாதீங்க! அதுவும் ஆபத்தை உண்டாக்கும். அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமே நஞ்சாகும் போது...! இது என்ன சந்தனமா மிஞ்சினா? அங்கன தடவறதுக்கு?? 

என் அம்மா வழித் தாத்தா கி.ராஜநாரயணன் மாதிரி செக்ஸி fellow! நான் பிறந்தது சென்னையில். kindergarten (கிண்டர்கார்டன்), ஒன்றாவது மற்றும் இரண்டாவது வகுப்பு பாதி வரை சென்னையில் தாத்தா வீட்டில் தான் படித்தேன்.  தினமும் அவர் காலையில் எழுந்தவுடன் பட்டை அடிப்பார்! டாஸ்மாக் பட்டை அல்ல! அப்படியே சந்தனம் அரைத்து அதையும் உடம்பில் பூசிக்கொள்வார். அப்புறம் கோவிலுக்கு...ஜாலியாக சட்டை போடாமல் தான் செல்வார்! I believe it may be due to aping Brahmins!

ஒரு முறை நான் அவருக்கு சந்தனம் அரைத்து கொடுத்த போது கொஞ்சம் அதிகமாக அரைத்து விட்டேன். அப்போ அவரிடம் கேட்டேன்..."தாத்தா சந்தனம் கொஞ்சம் மிஞ்சிவிட்டது; என்ன செய்றதுன்னு கேட்டப்போ...அவர், அப்படியா? அப்போ மிஞ்சினா..." என்று கிண்டல் செய்தார். 

அப்போ சொந்தங்களில் திருமணம் செய்வார்கள். பெரியவர்கள் அவளை இவனுக்கு கொடுக்கலாம்; இவனை அவளுக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கலாம் என்று பள்ளியில் படிக்கும் போதே பேசுவார்கள். நான் அப்பவே சொன்னேன், "என் கல்யாணம் காதல் கல்யாணம் தான்" என்றும், So, please deal me out from our [related] marriage circles'" என்றேன்.  அதற்கு அவர், "பார்த்துடா, நல்லா அழகாக தக்காளி மாதிரி பார்த்து பண்ணிக்கோடா" என்றார்! என் அம்மாவும் பாட்டியும் என் தாத்தாவிடம், "என்ன பேச்சு! பேரன் கிட்டே" என்று அப்போது சண்டை போட்டார்கள்.

I miss my tha tha very much! A funny, sexy, and jovial fellow! We were made for each other. A true friend, philosopher and guide in all aspects. 
நல்லா போடுங்க! தண்ணிய..!


7 Wonders of Water

Stay Slimmer With Water

Trying to lose weight? Water revs up metabolism and helps you feel full.
Replace calorie-filled beverages with water, and drink a glass before meals to help you feel fuller. Drinking more water helps amp up metabolism - especially if your glass is icy cold. Your body must work to warm the water up, burning a few extra calories in the process.

Water Boosts Your Energy 

If you're feeling drained and depleted, get a pick-me-up with water. Dehydration makes you feel tired. The right amount of water will help your heart pump your blood more effectively. And water can help your blood transport oxygen and other essential nutrients to your cells. 

Lower Stress With Water

About 70% to 80% of your brain tissue is water. If you're dehydrated, your body and your mind are stressed. If you're feeling thirsty, you're already a little dehydrated. To keep stress levels down, keep a glass of water at your desk or carry a sports bottle and sip regularly.

Build Muscle Tone With Water

Drinking water helps prevent muscle cramping and lubricates joints in the body.
When you're well hydrated, you can exercise longer and stronger without "hitting the wall."

Nourish Your Skin

Fine lines and wrinkles are deeper when you're dehydrated. Water is nature's own beauty cream. Drinking water hydrates skin cells and plumps them up, making your face look younger. It also flushes out impurities and improves circulation and blood flow, helping your skin glow.

Stay Regular With Water

Along with fiber, water is important for good digestion. Water helps dissolve waste particles and passes them smoothly through your digestive tract. If you're dehydrated, your body absorbs all the water, leaving your colon dry and making it more difficult to pass waste.

Water Reduces Kidney Stones

The rate of painful kidney stones is rising. One of the reasons could be because people -- including children -- aren't drinking enough water. Water dilutes the salts and minerals in your urine that form the solid crystals known as kidney stones. Kidney stones can't form in diluted urine, so reduce your risk with plenty of water!

Are You Drinking Enough Water?

Most healthy adults get enough to drink by letting their thirst guide them.
But the exact amount you need depends on your size, level of activity, the weather, and your general health. You may need more water if you exercise or sweat heavily.
 
Source: WebMD. 

பின்குறிப்பு:
வாரக்கடைசியில், அதாவது வெள்ளி, சனி இரவுகளில் அந்த தண்ணி போடணும் என்றால், இந்த தண்ணியை மிக்ஸ் செய்து போடுங்கள். கோலா எல்லாம் வேண்டாம்! பின்குறிப்பு மட்டும் நம்ம சரக்கு!